Adobe After Effects CS6

Nová verze programu Adobe After Effects CS6 přichází s novinkami v oblasti zvýšení výkonu, nových možností trekování a maskování, práci v 3D a řadou dalších zajímavých funkcí. Hlavní novinkou, která otevřela nové možnosti je Global Performace Cache – technologie pro renderování efektů na pozadí s maximálním využitím výkonu vašeho počítače.

Podobně jako Premiere Pro CS6 je i After Effects ve verzi CS6 výrazně zrychlený a to zejména díky efektivnímu využívání času procesoru pro výpočet efektů a hardwarové akceleraci. Přehrávání aplikovaných efektů probíhá bez čekání na výpočet a to nejen urychluje práci, ale díky rychlejší odezvě dovoluje například vyzkoušet více mocnostíí nastavení a doladění efektu k požadovanému výsledku.

Velmi zajímavou funkcí After Effects CS6 je 3D Camera Tracker. Tento efekt automaticky analyzuje objekty, světla a stíny na záběru a kotví na ně trekovací body. Analýza probíhá samozřejmě i na pohybujících se objektech a to s přesností, která hraničí s kouzlem. Trekovací body lze následně využít na ukotvení objektů, které se mají pohybovat spolu s objektem na záběru. Pro správné umístění je v tomto nástroji vestavěný ukazatel ve formě červeného disku, který ukazuje jak bude objekt v záběru pro daný trekovací bod umístěn v simulaci 3D prostoru. Umístění jde velmi rychle a většinou není třeba nastavovat další parametry.

Rozšířená byla integrace s Adobe Illustrator CS6. Vektorové objekty Illustratoru je možné používat v After Effects přímo a navíc je možné je transformovat do 3D objektů včetně nastavení průhlednosti, odrazů světla a prostředí, je možné na ně mapovat texturu a to všechno se zachováním editace vektorového objektu pomocí křivek. Veškeré navázané efekty se mění v reálném čase během editace vektorového objektu. Vítanou novinkou je to, že stejné 2D a 3D efekty lze provádět i na písmu, což přináší zajímavé možnosti pro vytvoření pohybujících se textů s nastavením kompletní práce se světlem prakticky bez omezení.

Funkce opravy efektu řádkové závěrky (Rolling Shutter Repair) je nyní dostupná i bez nutnosti stabilizace celého záběru a má nyní i automatický mód, ve kterém je nutnost korekce detekována automaticky a funguje na většinu nutných oprav. Nepodařilo se mi zjistit, jak automatická korekce probíhá, ale pravděpodobně využívá nějakou knihovnu „podobných případů“ a tu pak na záběr aplikuje. Aplikace automatické korekce je opravdu jednoduchá – prostě tento efekt na záběr umístíte pomocí táhni a pusť.

V neposlední řadě jsou v After Effects CS6 aktualizovány efekty – nových je kolem devadesáti a jmenujme třeba CycoreFX HD suite v 16-ti i 32-bitové verzi. Pro spolupráci se střihovými programy mimo rodinu Adobe přibyla možnost importovat XML soubory z projektů Apple Final Cut Pro 7 nebo starší a Avid Media Composer a Symphony. Možnost importu prací z programů jiných výrobců otevírá cestu k nasazení After Effects CS6 i do profesionálních prostředí s různorodým vybavením nebo pro práci na projektech z různých zdrojů.

Zrychlení práce, nové efekty a vysoká integrace v prostředí programů Adobe a dalších výrobců jen potvrzuje silnou pozici Adobe After Effects CS6 na trhu s post produkčními nástroji. Nový Adobe After Effects CS6 bude těžko hledat podobně všestranného konkurenta na trhu.