Nové verze Enfocus PitStop Pro 12 a PitStop Server 12 se blíží

enfocus_logo_portrait_glossy_CMYK Co je to PitStop od belgické společnosti Enfocus asi většina z vás ví a není jej třeba příliš představovat. Jen připomeňme, že jde o 2 základní typy řešení (vlastně 3, pokud mezi ně zařadíme i PitStop Connect ALL 11, ale o tom někdy příště…), a to jako zásuvný modul pro Adobe Acrobat (PitStop Pro) a „serverová“, samostatně fungující, aplikace (PitStop Server). To že u PitStopu Pro jde o naprostý standard pro profesionální grafiky a vydavatele, kteří potřebují zejména kontrolovat, upravovat nebo opravovat soubory PDF těsně před finálním zpracováním (výstupem) a často ve velmi časové tísni není třeba zmiňovat. A že PitStop Server je nepostradatelným nástrojem pro kontrolu před výstupem a zejména pro automatické opravy pro pracovní postupy s velkými počty souborů PDF. Třeba s použitím profilů PDF Enfocus a seznamů akcí software PitStop Server okamžitě analyzuje, opravuje, zaznamenává výsledky a přesouvá soubory na základě nejpřísnějších požadavků předem specifikovaných. Pokud jsou vám tyto produkty neznáme, ale máte zájem o to se s nimi více seznámit, přečtěte si více na webových stránkách AMOS Software (CZ) nebo kompletní informace s mnoha ukázkami (videí apod.) naleznete na stránkách Enfocus.

Nyní si povězme víc o tom, co nám přináší v červnu oznámené nové verze 12. A začněme PitStopem Pro 12, zásuvným modulem pro Adobe Acrobat.  Co je tedy zejména nového?

 

Enfocus_PitstopPro_CMYKJednou z velkých novinek je možnost editace všech prvků v souborech PDF bez nutnosti opustit PitStop Pro.

PitStop Pro již v předchozích verzích umožňoval opravovat překlepy a typografické chyby, měnit barevný prostor, upravovat nesprávnou geometrii stránek a opravovat desítky dalších problémů v souborech PDF.

Nová verze 12 umožňuje nyní korekce barev, úpravy a doostření obrázků a úpravy, vytváření či nahrazování přechodů – a to vše v rámci známého prostředí PitStopu.

Současná situace vyžaduje řadu různých kontrolních nebo profilů nebo profily velmi obecné, které se mohou použít pro různé typy úloh; výsledkem jsou ale méně specifické a méně přesné kontroly a úpravy.

Potřebujete-li upravit obrázky, zvýšit jejich kvalitu či opravit v nich chyby, není už nutné jednotlivé prvky exportovat do externích aplikací jako je Adobe Illustrator či Adobe Photoshop. V PitStopu Pro 12 lze tyto úpravy provést, aniž byste museli opustit samotný PitStop Pro. Výsledky úprav vidíte okamžitě, díky čemuž ušetříte spoustu cenného času.

PitStop Pro 12 umožňuje editovat všechny obrazové formáty a barevné prostory, které jsou podporovány ve formátu PDF. Dokonce umožňuje upravovat obrazy, které nelze snadno editovat jinými prostředky – například ty, které obsahují přímé barvy, duplexy, triplexy a další barevné prostory „Device-N“.

 

Řekněme si, jaké nové editační nástroje v PitStop Pro 12 nalezneme:

enfocus illustration pitstoppro_icon

  • Editace křivek obrazu – křivky lze upravit přímo v PitStopu

A pracovat přitom můžete na obraze jako celku, nebo v jednotlivých kanálech, podle toho, jakou barevnou úpravu zamýšlíte. Dále můžete pracovat nezávisle ve světlých oblastech nebo ve stínech, nebo s kteroukoli samostatnou přímou barvou. Na křivku můžete přidávat řídící body pro dosažení ještě vyšší přesnosti úpravy a rovněž lze zadávat přesné číselné procentní hodnoty pro vstupní a výstupní body křivky.

  • Úprava jasu a kontrastu – hodnoty lze zadávat pomocí posuvníků a výsledek rovnou vidíte

Tato nová volba v paletě „Inspector“ dovoluje nastavit celkový jas a kontrast obrazu a zlepšit tak kvalitu vybraných obrázků.

  • Nové akce pro editaci obrazů – úpravy obrazů, jako jsou křivky, jas, kontrast a doostření lze nyní automatizovat pomocí akcí („Action Lists“)

Úpravy tonálních křivek obrazů lze zaznamenat jako akci a tu lze pak využívat pro automatizovanou úpravu. Jako akci pro lze rovněž nahrát doostření a úpravu jasu a kontrastu. Tyto akce mohou být začleněny do seznamu akcí a ty pak lze využít jak v PitStopu Pro, tak v PitStop Serveru.

  • Úprava barevných přechodů – PitStop umí upravovat přechody, stínování a viněty

Existující přechody v souborech PDF lze nyní upravit či opravit, odstranit nebo nahradit jiným přechodem. Ať potřebujete odstranit zvýraznění, přidat stín nebo prostě jen upravit barevný přechod, PitStop má nyní nástroje, které vám s tím pomohou. Můžete dokonce nahradit přechod jiným, nově vytvořeným přechodem. Tyto nové výkonné nástroje zahrnují možnost změnit počáteční a koncový bod přechodu, měnit směr přechodu, přepínat mezi lineárním a kruhovým přechodem, přidávat nové řídící body a jejich barvu a měnit barvy přechodu.

  • Zarovnání a rozmístění objektů

PitStop Pro 12 přináší možnosti zarovnávání objektů („Align Objects“), která dovoluje zarovnání nebo rozmístění vybraných objektů s rovnoměrnými mezerami. Objekty mohou být automaticky rozvrženy tak, aby byly zarovnány jejich levé, pravé, horní či dolní hrany, nebo aby byly vystředěny jejich svislé či vodorovné středy. Tato nová funkce dále umožňuje rozmístit objekty s rovnoměrnými rozestupy mezi sebou.

  • Doostření („Unsharp Masking“) – doostřování vybraných obrazů s nastavením míry, poloměru a prahu

Funkci doostření lze snadno použít na jeden nebo na více vybraných obrazů najednou.

  • Seskupování a rozdělování skupiny

Uživatel může vybrat několik objektů v PDF souboru a seskupit je. Se seskupenými objekty je manipulace významně snazší a efektivnější.

To tedy k PitStop Pro 12. Možná ještě zmiňme, že tento plug-in je plně kompatibilní s verzemi Adobe Acrobat 8, 9, 10 (X) a 11 (XI). A to jak s verzí Standard, tak Pro. I když vzhledem k prepressovým funkcím obsaženým v samotném Adobe Acrobatu Pro asi najdeme těžko někoho, kdo by PitStop používal s Adobe Acrobatem Standard. Nicméně, i tato možnost zde je. Dále také je třeba vědět, že na PitStop Pro 12 je možné upgradovat oficiálně z verzí 10 a 11. Nicméně, nyní stále platí časově omezená nabídka společnosti Enfocus pro náš region, kdy je možné upgradovat i z verzí 7 a 8, byť za vyšší cenu. Navíc, pokud již nyní upgradujete na verzi PitStop Pro 11, zajistíte si upgrade na verzi 12 zcela zdarma.

 

Nyní si řekněme něco již jen krátce k serverovému řešení – samostatně fungující aplikaci – PitStop Server 12:

Enfocus_PitstopServer_CMYKNejvětšími novinkami nové verze jsou ty, že PitStop Server 12 nově zahrnuje standardizovaný modul pro sloučení průhledností („Transparency Flattening“) od společnosti Adobe, automatické úpravy obrazů a je nyní dostupný i v 64bitové verzi, díky níž podporuje výkon nejnovějších operačních systémů ( možná trochu se zpožděním, ale jsme za to rádi).

Špičkový, v oboru uznávaný modul Adobe pro sloučení průhledností, zajišťuje konzistentní výsledky v Adobe Creative Suite, Acrobat Distilleru a předtiskových pracovních postupech APPE. Dvě nové akce („Actions“) mohou automaticky upravovat jas a kontrast a doostřovat obrazy v souborech PDF. PitStop Server 12 může rovněž u obrazů používat úpravu křivek zaznamenanou v PitStopu Pro 12 jako akci. Obě tyto nové funkce lze využívat v rámci seznamu akcí („Action Lists“) pro úpravu obrazů a zvýšení jejich kvality v automatizovaném pracovním prostředí. A to vše mnohem rychleji než dříve – za pomoci výkonu 64-bitového systému!

pistopserver_icon

I pro PitStop Server 12 platí to, co PitStop Pro 12. Je možné již nyní zakoupit upgrade nebo novou licence aktuálně dostupné verze 11, a to s nárokem na upgrade zdarma na verzi 12. Není třeba čekat. Anebo si můžete stáhnout plně funkční demo verze 11, jak PitStop Pro, tak i PitStop Server.

Licence produktů jsou dostupné na eshopu AMOS Software.